Strona Główna BIP Strona Główna
Działalność na rzecz środ. wojskowego
 

Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb środowiska wojskowego z różnych obszarów i dziedzin psychologii. Tematyka dotychczas przeprowadzonych szkoleń dotyczyła m. in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania jednostki w sytuacjach kryzysowych, konfliktów, samobójstw. Potrzebę szkolenia należy zgłosić pisemnie do Kierownika WPPsych w Olsztynie.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna prowadzi badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników wojska.

Istnieje możliwość zapisu na psychoterapię prowadzoną przez mgr Edytę Skupińską.

Tel. 261 323 472, 261 323 458.


<<< powrót