Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2018-04-27 14:32:27
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2568 w Węgorzewie

 

KWALIFIKACJE
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE SZEREGOWYCH
W JW 2568 WĘGORZEWO

W JW 2568 Węgorzewo odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki (38T64 - kierowca kat. C, 38T65 – kierowca kat. C+E) oraz grupy osobowej rakietowej i artylerii (20D). Jednakże w trakcie kwalifikacji będą brani pod uwagę żołnierze o innych specjalnościach wojskowych, posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienie, przydatne na stanowiskach wojskowych.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej, który będzie przeprowadzany:

w każdą środę,
o godz. 07:30,

w Węgorzewie na terenie JW 2568, ul. Bema 7.


Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym należy telefonicznie potwierdzić wyżej wymieniony termin przed egzaminem:

chor. Rafał KRASEK - 261 337 250.

Kandydaci zobowiązani są posiadać:

  • strój sportowy, obuwie sportowe;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej;
  • książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
  • świadectwo służby i ostatnią opinię służbową - w przypadku byłych żołnierzy zawodowych.

Honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej w innych JW w 2018 roku.


<<< powrót