Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2017-04-13 08:24:14
Wakaty do zawodowej służby wojskowej w 6 Wojskowym Oddziale Gospodarczym

 WAKATY
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 6 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM

Informuję, że w 6 WOG w Ustce poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

WAKATY:

 • Szef Sekcji Personalnej, SW 54B01/99Z99;
 • Podoficer specjalista, SW 54B21/99Z99;
 • Szef Sekcji (sekcja gotowości bojowej i mobilizacji), SW 20B01/99Z99;
 • Podoficer sztabowy(Wydział Planowania), SW 38A21/99Z99;
 • Podoficer specjalista (Służba żywnościowa), SW 38B23;
 • Szef służby( Służba mundurowa), SW 38B03;
 • Szef służby(Służba MPS), SW 30B04;
 • Podoficer sztabowy (Służba MPS), SW 38B21;
 • Szef służby(Służba środków bojowych), SW 38B01;
 • Kierownik magazynu(Służba środków bojowych),SW 38B27;
 • Podoficer specjalista (Służba uzbrojenia i elektroniki), SW 38T33;
 • Podoficer sztabowy (Służba uzbrojenia i elektroniki), SW 38T33;
 • Podoficer sztabowy (Służba Sprzętu Łączności i Informatyki), SW 28D26;
 • Podoficer sztabowy ( Służba Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego i OPBHR, SW 38T39/99Z99;
 • Podoficer sztabowy ( Punkt Manewrowego Bazowania), SW 24T30/99Z99;
 • Starszy magazynier (Magazyn mundurowy), SW 38B22;
 • Kierownik magazynu (Magazyn materiałów pędnych i smarów), SW 38B26;
 • Kierownik magazynu (Magazyn sprzętu OPBHR), SW 38T39/99Z99;
 • Kierownik magazynu (Magazyn uzbrojenia), SW 38T39;
 • Kierownik magazynu (Magazyn sprzętu Łączności i Informatyki), SW 28T21/99Z99;
 • Kierownik magazynu (Magazyn), SW 24T21/99Z99;
 • Kierownik warsztatu (Warsztat pojazdów kołowych), SW 38T32;
 • Starszy technik (Warsztat pojazdów kołowych), SW 38T32;
 • Kierownik warsztatu (Warsztat sprzętu inż.-sap.), SW 34T23/99Z99;
 • Szef sekcji (Sekcja organizacyjno-mobilizacyjna), SW 54C02/99Z99;
 • Kierownik magazynu (Magazyn środków bojowych), SW 38B25/99Z99;
 • Kierownik magazynu (Magazyn materiałów pędnych i smarów), SW 38B26;
 • Kierownik magazynu( Magazyn środków bojowych), SW 38B25;
 • Podoficer sztabowy( Sekcja organizacyjno-mobilizacyjna), SW 54C22/99Z99;
 • Lekarz, SW 40A01.

Kontakt pod nr telefonu: Tadeusz KRYSIAK , tel. 261-231-601.


<<< powrót