Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2017-05-17 14:50:38
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim

 KWALIFIKACJE
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 25 BATALIONIE DOWODZENIA TOMASZÓW MAZOWIECKI

Informujemy, że 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów w korpusie:

  • podoficerów: łączności i informatyki, przeciwlotniczym i logistyki;
  • szeregowych (stanowiska objęte szkoleniem spad.-des.): inżynierii wojskowej, rozpoznania i walki elektronicznej.

Egzaminy ze sprawności fizycznej odbędą się:
09 czerwca 2017 r. o godz. 07:40.
MIejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,
Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydaci obowiązani są posiadać:

  • strój sportowy i obuwie sportowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
  • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dotyczy żołnierzy po służbie przygotowawczej);
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty.

WAŻNE:

Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z przedstawicielem JW
w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszeniu chęci przystąpienia
do kwalifikacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefoniczne: mł. chor. Michał WIERNICKI, tel. 261 167 812.


<<< powrót