Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2018-04-27 14:50:38
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim

 KWALIFIKACJE
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 25 BATALIONIE DOWODZENIA TOMASZÓW MAZOWIECKI

Informujemy, że 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów w korpusie:

  • podoficerówi;
  • szeregowych.

Kwalifikacje odbędą się:
14 maja 2018 r. o godz. 07:40.
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,
Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydaci obowiązani są posiadać:

  • strój sportowy i obuwie sportowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • przybory piśmiennicze.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefoniczne: tel. 261 167 812.

<<< powrót