Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2017-08-07 10:36:37
Wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w JW 2901 Szczecin-Podjuchy

WOLNE STANOWISKA
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE SZEREGOWYCH
W JW 2901 SZCZECIN-PODJUCHY

Informuję, że JW 2901 Szczecin - Podjuchy poszukuje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na niżej wymienione stanowiska:


Kwalifikacje będą przeprowadzone w dniach:
09 i 16 sierpnia 2017 r. w godz. 08:00-12:00,
stawiennictwo na godz. 08:00

w JW 2901, ul. Metalowa 39, Szczecin Podjuchy.

Kandydaci obowiązani są:

  • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. w służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
  • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
  • mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
  • zabrać dowód osobisty, życiorys (CV), zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
  • posiadać dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie), dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.
Więcej informacji pod tel.: chor. Sławomir NIKODEM tel. 261 454 788,

<<< powrót