Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2017-09-19 14:34:52
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 20BZ w Bartoszycach

 KWALIFIKACJE
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 20 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W BARTOSZYCACH

W dniach:
09 i 23 października
odbędą się kwalifikacje w specjalnościach:

SW: 20B68 (kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym),
SW: 20B69 (kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego).


Pozostałe specjalności wojskowe nie będą poddawane kwalifikacji ze względu na brak wolnych stanowisk.

Pod uwagę będą brani kandydaci w wieku do 35 roku życia, spełniający kryteria - stosownie do wymagań określonych dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych muszą mieć odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne.

Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą:

  • książeczkę wojskową;
  • strój sportowy;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
  • dokumenty poświadczające wykształcenie cywilne i wojskowe;
  • dokumenty poświadczające inne kwalifikacje przydatne w wojsku;
  • ankietę personalną (do pobrania w tym artykule oraz na stronie 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej).

Tel. kontaktowe: Podoficer sekcji personalnej – 691 387 615 lub 261 327 514 (informacje o etatach dla szeregowych rezerwy).

<<< powrót