Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA
 
2017-09-28 12:33:14
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2568 w Węgorzewie

 

KWALIFIKACJE
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE SZEREGOWYCH
W JW 2568 WĘGORZEWO

W JW 2568 Węgorzewo odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki (38T64-kierowca kat. C, 38T65-kierowca kat. C+E). Jednakże w trakcie kwalifikacji będą brani pod uwagę żołnierze o innych specjalnościach wojskowych, posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienie, przydatne na stanowiskach wojskowych.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej, który będzie przeprowadzony:

03 października 2017 r.,
o godz. 07:30,

w Węgorzewie na terenie JW 2568, ul. Bema 7.
Kolejne kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę.

Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym należy telefonicznie potwierdzić wyżej wymieniony termin przed egzaminem:
mł. chor. Łukasz MLECZKO - 261 337 132.

Kandydaci zobowiązani są posiadać:

  • strój sportowy, obuwie sportowe;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej;
  • książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
  • świadectwo służby i ostatnią opinię służbową - w przypadku byłych żołnierzy zawodowych.

Honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej w innych JW w 2017 roku.


<<< powrót