Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2017 r.
 
2017-08-07 14:57:31
PIERWSZY KROK KU SZLIFOM OFICERSKIM
Zakończył się proces rekrutacji do uczelni wojskowych na rok akademicki 2017/2018. Znamy jej wyniki.


Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Żołnierze zawodowi pełnią służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. (cyt. Kodeks Honorowy Żołnierz Zawodowego Wojska Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008 r., Nr 5 poz. 565).

W związku z powyższym jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że z trzech powiatów składających się na obszar administrowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, do szkolenia na pierwszy rok nauki w uczelniach wojskowych na rok akademicki 2017/2018 przyjętych zostało dwanaścioro ochotników.

Zakwalifikowanym do szkolenia w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz WITKOWSKI w dniach 4 oraz 7 sierpnia wręczył skierowania do pełnienia służby kandydackiej.

Wszystkim przyszłym podchorążym życzymy wytrwałości w służbie oraz pełnej satysfakcji z podjętej decyzji.


GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót