Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2017 r.
 
2017-08-04 14:02:41
POWOŁANIA DO SZKOLENIA W III TURNUSIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Kolejni ochotnicy, adepci sztuki wojskowej odebrali karty powołania do odbycia służby przygotowawczej.


Po otrzymaniu zadań w zakresie realizacji pokojowego uzupełnienia ośrodków szkolenia oraz jednostek wojskowych elewami do szkolenia w III turnusie służby przygotowawczej, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ruszył proces kwalifikacji ochotników do tej służby.

W dniach 31 lipca do 4 sierpnia zgodnie z rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim działalność prowadziła komisja rekrutacyjna do służby przygotowawczej.

Jednym z elementów postępowania rekrutacyjnego było, realizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Mariusza WITKOWSKIEGO, spotkanie z ochotnikami do służby przygotowawczej, który prezentował skład komisji rekrutacyjnej oraz zadania jakie zostały postawione jej członkom. W dalszej wypowiedzi Wojskowy Komendant Uzupełnień zapoznawał ochotników z warunkami służby przygotowawczej, prawami oraz obowiązkami osób powołanych do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie Pan Pułkownik zachęcał do zainteresowania się ofertą ochotniczej służby wojskowej jaką jest terytorialna służba wojskowa w nowo tworzonych poddziałach WOT. Członkowie komisji, wyłonieni spośród żołnierzy i pracowników Wydziału Rekrutacji, w sposób skrupulatny starali się, spośród osób które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej, wyłonić tych, którzy w najwyższym stopniu spełniają warunki do powołania tej formy czynnej służby wojskowej. W ramach postępowania rekrutacyjnego osoby zakwalifikowane do szkolenia zostały zobowiązane weryfikacji podanych w ewidencji wojskowej danych antropometrycznych celem właściwego doboru umundurowania w dniu wcielenia do ośrodka szkolenia lub jednostki wojskowej.

Osobom, które otrzymały karty powołania składamy gratulacje i życzymy wytrwałości i sukcesów w służbie wojskowej.


GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót