Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2017 r.
 
2017-08-11 14:27:43
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
Żołnierze Garnizonu Lidzbark Warmiński celebrowali swoje święto.


Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

11 sierpnia 2017 roku w Garnizonie Lidzbark Warmiński miały miejsce uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu w obchodach udział wziął Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz WITKOWSKI. Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. por. Marka RYCIO przy współcelebrze ks. dziek. ppłk. w st. spocz. Jerzego ROŻENTALSKIEGO oraz ks. proboszcza kan. Romana RUDZIKA w parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się na teren koszar 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, gdzie odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystej zbiórki odczytano szereg rozkazów w sprawie wyróżnień żołnierzy lidzbarskiego garnizonu. Do żołnierzy ze słowami uznania oraz życzeniami dalszej owocnej służby zwrócili się: Dowódca Garnizonu płk Radosław CYNIAK oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Piotr CIEŚLIŃSKI, Starosta Lidzbarski Jan HARHAJ oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich.

Ponadto w trakcie uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Lidzbark Warmiński odczytany został Apel Pamięci oraz informacja dotycząca 10 rocznicy oraz genezy Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Po zakończonym apelu jego uczestnicy oraz przybyli goście w związku ze zorganizowanym dniem otwartych koszar mogli zapoznać się z zaprezentowanym przez zwiadowców 9pr wyposażeniem technicznym żołnierza.

Jednocześnie w ramach pokazów swoje stanowisko informacyjno – promocyjne wystawili pracownicy Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, gdzie przedstawiali osobom zainteresowanym możliwości rozpoczęcia wojskowej przygody w ramach ochotniczych form służby wojskowej.

W dniu Święta Wojska Polskiego kierujemy do wszystkich Żołnierzy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim żołnierskiego szczęścia, awansów oraz sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby w kraju oraz na misjach zagranicznych.


GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót