Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2017 r.
 
2017-12-07 15:00:59
"DLA CIEBIE, DLA REGIONU, DLA POLSKI"
Pod takim hasłem Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, przy wsparciu władz samorządowych z administrowanego terenu, zorganizował cykl konferencji poświęconych procesowi formowania nowej jednostki wojskowej jaką jest 4 W-M BOT.


Gospodarzami tych spotkań byli: Starosta powiatu lidzbarskiego p. Jan Harhaj, Starosta powiatu kętrzyńskiego p. Ryszard Niedziółka oraz v-ce Starosta powiatu bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny na zaproszenie których udział wzięli burmistrzowie oraz wójtowie z terenu poszczególnych powiatów.

4. W-M BOT reprezentował Zastępca Dowódcy ppłk Sławomir Bukacki, który przedstawił prezentację "Przeznaczenie, zadania 4. W-M BOT. Działania promujące Terytorialną Służbę Wojskową". Uczestnicy uzyskali szczegółowe informacje na temat misji i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ogólnych zasad rekrutacji i naboru do WOT.

Zorganizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim konferencje były okazją do nawiązania współpracy dowództwa 4. W-M BOT z przedstawicielami władz samorządowych oraz zaprezentowania możliwości jakie daje pełnienie terytorialnej służby wojskowej mieszkańcom poszczególnych miast i gmin. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się również projekt "Sokół - strzelnica w powiecie", którego realizację Ministerstwo Obrony Narodowej rozpocznie w 2018 roku.

Efektem toczącej się dyskusji było sprecyzowanie wniosków w zakresie usprawnienia współpracy pomiędzy administracją wojskową a samorządową, na terenie administrowanym przez WKU w Lidzbarku Warmińskim, w czasie formowania lokalnych pododziałów 4. W-M BOT.

GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót