Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2018 r.
 
2018-02-02 10:43:11
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018 W POWIECIE LIDZBARSKIM ROZPOCZĘTA
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku w czwartek 1 lutego rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim i potrwa do 16 lutego 2018 roku.


Zasadniczym celem działania tej komisji jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1999 roku i określenie każdemu badanemu tak zwanej kategorii zdolności do służby wojskowej.

Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lidzbarku Warmińskim dokonali wspólnie Starosta Lidzbarski Pan Jan HARHAJ oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz WITKOWSKI. W trakcie rozmów z wezwanymi osobami, przedstawiciel 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, por. Kazimierz KELLNER przedstawiał możliwości podjęcia służby w terytorialnych pododdziałach 4 W-M BOT.

Należy pamiętać, że w związku z trwającą kwalifikacją wojskową nikomu nie grozi przymusowe powołanie do wojska. Natomiast po upływie 14 dni i uprawomocnieniu się otrzymanego Orzeczenia wszyscy, z mocy prawa, zostaną przeniesieni do rezerwy.

Przypominamy tylko, że nieotrzymanie wezwania imiennego z Urzędu Miasta lub Gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu oraz obwieszczeniu wojewody.

GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót