Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2018 r.
 
2018-03-27 14:34:34
KWALIFIKACJ WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
26 marca w budynku Internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska w Ketrzynie, która określi zdolność do czynnej służby wojskowej osobom wezwanym do Kwalifikacji Wojskowej.


Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ketrzynie przewodniczy lek. chir. Tomasz SIENIAKOWSKI. W bieżącym roku, z terenu powiatu kętrzyńskiego, wezwania do Kwalifikacji Wojskowej otrzymało ok. 400 osób.

We wtorek 27 marca Starosta Kętrzyński pan Jarosław PIENIAK oraz pan Krzysztof HEĆMAN - Burmistrz Kętrzyna zapoznali się z organizacją i przebiegiem prac PKLek w Kętrzynie. Wizyta była okazją do krótkiej rozmowy z młodzieżą, która stawiła się na kwalifikację, odnośnie planów na przyszłość i możliwości podjęcia służby wojskowej. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz WITKOWSKI zwrócił uwagę iż armia jest bardzo ważnym elementem naszego systemu bezpieczeństwa, również w czasach pokoju. Stwarza młodzieży szansę kontynuowania dalszej nauki w uczelniach wojskowych lub podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego. Zaakcentował, że wojsko i żołnierze niejednokrotnie pomagają ludności cywilnej w przypadku klęsk i kataklizmów naturalnych, bądź w innych sytuacjach kryzysowych. Podkreślił rolę tworzonej 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej właśnie we współpracy z lokalnymi samorządami w ramach reagowania kryzysowego na terenie powiatu kętrzyńskiego. Dużo pytań kierowanych było do przedstawiciela 4. W-M BOT st. kpr. CZERNIAWSKIEGO a dotyczyły one przeważnie procedury naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz warunków pełnienia służby. Najbardziej zainteresowani i zdecydowani mają możliwość złożenia wniosków o powołanie do tej służby w 41. batalionie lekkiej piechoty w Giżycku.

Na zakończenie wizyty Starosta wraz z Burmistrzem podziękowali wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie organizacji kwalifikacji wojskowej a przybyłej młodzieży życzyli zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, sukcesów na maturze oraz spełnienia planów życiowych.

GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót