Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2018 r.
 
2018-03-29 14:44:02
POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Kolejni ochotnicy rozpoczną szkolenie w 4. Warmińsko–Mazurskim Batalionie Obrony Terytorialnej.


W dniu 29 marca 2018 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz WITKOWSKI w obecności Szefa Sekcji Personalnej 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr. Jerzego BOCIANA, realizując zapisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu ich pełnienia oraz zgodnie z „Kalendarzem realizacji szkolenia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w 2018 roku”, wręczył karty powołania osobom, którzy w trybie ochotniczym zgłosili się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Powołani do TSW szkolenie rozpoczną 7 kwietnia 2018 roku, aby zakończyć je pozytywnym wynikiem na egzaminie końcowym oraz przysięgą wojskową w dniu 31 sierpnia 2018 roku.

Osobom powołanym do terytorialnej służby wojskowej gratulujemy podjętej właściwej decyzji życząc wytrwałości w służbie oraz realizacji planów związanych z rozpoczęciem służby wojskowej.

GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót