Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2018 r.
 
2018-04-27 14:32:57
PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim podpisali porozumienie o współpracy.


W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim odbył się apel kończący trzyletni okres nauki absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół Pani mgr Elżbiety GOTTUK w uroczystości udział wzięła delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim pod przewodnictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusza WITKOWSKIEGO.

Tak wyniosła uroczystość, uświetniona obecnością przedstawicieli samorządu oraz służb mundurowych, zakończyła się podpisaniem porozumienia o współpracy. Dokument ten, jest potwierdzeniem wysiłków jakie Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Zespół Szkół w Górowie Iławeckim wkłada w działania na rzecz obronności państwa i wychowania w tradycjach patriotycznych młodzieży.

Żołnierze oraz pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień, składają gratulacje Pani Dyrektor oraz całemu gronu pedagogicznemu za dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej oraz życzą dalszych sukcesów i wytrwałości na obranej drodze edukacji młodzieży. Absolwentom Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim życzymy indeksów wymarzonych uczelni wyższych oraz aby właściwie wykorzystywali w praktyce przekazaną im wiedzę.

GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót