Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON
00-911 Warszawa
Al. Niepodległości 218

tel. 261 874 604

Wojskowe Biuro Emerytalne
10-702 Olsztyn
ul. Warszawska 96

tel. 261 321 533

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 53

tel. 261 321 838

Wojewódzki Sztab Wojskowy
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 53

tel. 261 321 848

Wojskowa Komenda Uzupełnień
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Spółdzielców 24

tel. 261 317 467Informacje dotyczące rekonwersji można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 467