Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej i BHP
tel. 261 845 512, 261 845 599, fax 261 840 432

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
tel. 261 826 678, 261 826 679, fax 261 826 674
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
10-702 Olsztyn
al. Warszawska 96

tel. 261 321 836, 261 321 838, 261 321 841, 261 321 845, 261 321 846,
kom. 723 663 272, fax 261 321 834

e-mail: oazolsztyn@ron.gov.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne
10-702 Olsztyn
ul. Warszawska 96

tel. 261 321 533

Więcej o rekonwersji kadr na stronie:
www.wojsko-polskie.pl w zakładce "TWOJA ARMIA / REKONWERSJA"
Informacje dotyczące rekonwersji można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 467