Strona Główna BIP Strona Główna
Wnioski o udzielenie pomocy
 

Wzory wniosków do pobrania

Aktualne wzory wniosków do pobrania na stronie Ośrodka Aktywizacjai zawodowej w Olsztynie.

Informacje dotyczące rekonwersji można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 467