Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


logo
logo

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
jest terenowym organem administracji wojskowej, podporządkowana bezpośrednio
Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie.
Stanowi zasadnicze ogniwo zabezpieczające mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych
na administrowanym terenie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień realizuje następujące główne zadania:

  1. Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
  2. Administrowanie rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony.
  3. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

Wojskowa Komenda Uzupełnień administruje a terenie powiatów:
lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego.

Obszar administracyjny