Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenia i kominikaty
 
2017-03-01 11:25:34
Limity miejsc na studia wojskowe na rok akademicki 2017/2018

W Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, określa się następujące limity miejsc w roku akademickim 2017/2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 795):

Kierunek kształcenia

Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
budownictwo 27      
chemia 17      
elektronika i telekomunikacja 201      
geodezja i kartografia 40      
informatyka 90 20    
inżynieria bezpieczeństwa     60  
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 55      
logistyka 35     13
lotnictwo i kosmonautyka 50     87
mechanika i budowa maszyn 18 20    
mechatronika 77 20    
nawigacja   28   22
systemy informacyjne w bezpieczeństwie   12    
dowodzenia (zarządzanie)     273  
OGÓŁEM 610 100 333 122
1165

Więcej informacji dotyczących procesu naboru na studia wojskowe znajdziesz w zakładce "SŁUŻBA KANDYDACKA - Zostań oficerem Wojska Polskiego".<<< powrót