Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenia i kominikaty
 
2017-12-29 13:42:10
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

Zgodnie z treścią rozporządzenia MSW i MON z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2018 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU Lidzbark Warmiński:

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim

Miejsce stawiennictwa: Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Wierzbickiego 3a.

od 01.02.2018 r. do 16.02.2018 r.

Lp. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1 Miasto i Gmina Orneta 01–02.02.2018 r. oraz 05.02.2018 r.
2 Gmina Lubomino 06.02.2018 r.
3 Gmina Kiwity 07.02.2018 r.
4 Gmina Lidzbark Warmiński 08–09.02.2018 r.
5 Miasto Lidzbark Warmiński 12–14.02.2018 r.
6 Powiat - Kobiety 15.02.2018 r.
7 Dzień dodatkowy 16.02.2018 r.


Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach

Miejsce stawiennictwa: Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolenej).

od 26.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

Lp. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1 Gmina Bartoszyce 26–28.02.2018 r.
2 Miasto i Gmina Bisztynek 01.03.2018 r.
3 Miasto i Gmina Sępopol 02.03.2018 r.
4 Gmina Górowo Iławeckie 05-06.03.2018 r.
5 Miasto Górowo Iławeckie 07.03.2018 r.
6 Miasto Bartoszyce 08–09.03.2017 r. oraz 12-14.03.2018 r.
7 Powiat - Kobiety 15.03.2018 r.
8 Dzień dodatkowy 16.03.2018 r.


Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie

Miejsce stawiennictwa: Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

od 26.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Lp. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1 Miasto Kętrzyn 26-30.03.2018 r. oraz 03-05.04.2018 r.
2 Gmina Barciany 05–06.04.2018 r.
3 Gmina Kętrzyn 09–12.04.2018 r.
4 Miasto i Gmina Korsze 12–13.04.2018 r. oraz 16-17.04.2018 r.
5 Miasto i Gmina Reszel 17–18.04.2018 r.
6 Gmina Srokowo 19.04.2018 r.
7 Powiat - Kobiety 20.04.2018 r.
8 Dzień dodatkowy 23.04.2018 r.


Więcej na temat kwalifikacji wojskowej można przeczytać >>> TUTAJ <<<.

<<< powrót