Strona Główna BIP Strona Główna
Pliki do pobrania
 

 


Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza - informacje dla kandydatów

Wniosek o rezygnację z kandydowania do służby przygotowawczej
 Informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 486, 261 317 461