Strona Główna BIP Strona Główna
Tu znajdziesz pomoc
 

STOWARZYSZENIA SKUPIAJĄCE WETERANÓW

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych
w Misjach Poza Granicami Kraju

ul. Wawrzyniaka 5
70-393 Szczecin
tel. 501 164 947
www.stowarzyszenierannych.pl
e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Al. Niepodległości 141
02-570 Warszawa
tel. 22 684 24 56
www.skmponz.pl
e-mail: korus.andrzej@kn.pl
Fundacja Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych Poza Granicami Polski
oraz Ich Rodzinom „SERVI PACIS”

ul. Królewska 1
00-909 Warszawa
tel. /fax: /22/ 687 94 56
tel. kom. 504 732 859

e-mail: skmponz@wp.mil.pl
Fundacja „10 kwietnia” - pomocy dzieciom poszkodowanych żołnierzy
Al. Jana Pawła II 24 lok. 107
00-133 Warszawa
tel. 22 652 20 22,
tel. 506 00 33 14
www.fundacja10kwietnia.pl
e-mail: biuro@fundacja10kwietnia.pl

WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Warszawska 96
10-703 Olsztyn
tel. 261 323 472
http://lidzbarkwarminski.wku.wp.mil.pl/pl/11418.htmlInformacje dotyczące weteranów działań poza granicami kraju można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 469