Strona Główna BIP Strona Główna
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

 

ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

Na chwilę obecną poprzez platformę ePUAP mozna kierować do wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim następujące rodzaje pism:

Aby można było złożyć pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień konieczne jest:

  1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP,
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".

<<< powrót