Strona Główna BIP Strona Główna
 
mapka logo WKU budynek WKUO G Ł O S Z E N I A   I   K O M U N I K A T Y

UWAGA !!!

Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi wstępne kwalifikowanie na kolejne turnusy służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na miesiące: maj i wrzesień 2016 r.

Kliknij by uzyskać więcej informacji.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

Z dniem 21 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, którego treść brzmi:
§ 1. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RzeczyPospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Ćwiczenia wojskowe”.


CZAS OCHOTNIKÓW
Czas ochotników

więcej >>>

* * *

ZMIANY W WYSOKOŚCI LIMITÓW FINANSOWYCH NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
W związku ze zmianą stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych z dniem 01.01.2016 r. zmianie ulegają również wysokości limitów finansowych dotyczące przekwalifkowania zawodowego osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej:
więcej >>>

* * *
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016
Zgodnie z treścią rozporządzenia MSW i MON z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1585) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2016 r.. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r.
więcej >>>

* * *
UTWORZENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY, KTÓRZY ZOSTANĄ POWOŁANI NA ĆWICZENIE MOBILIZACYJNE W 1 OREL
W Jednostce Wojskowej nr 3411 w Grójcu został zorganizowany punkt informacyjny, w którym rzecznik prasowy, pod nr. tel. 261-513-561, udzielać będzie informacji żołnierzom rezerwy, którzy zostaną powołani na ćwiczenie mobilizacyjne w 1 Ośrodku Radioelektronicznym ...
więcej >>>

* * *
Zarządzenie Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017
więcej >>>

* * *
VADEMECUM REZERWISTY
W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.
więcej >>>

* * *
2015-10-19 13:43:16
Ustalenie warunków naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 roku.
więcej >>>

* * *
2015-04-22 14:12:56
Limit przyjęć do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
więcej >>>

* * *
2014-06-24 10:55:46
Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego
więcej >>>

* * *WOLNE STANOWISKA W SŁUŻBIE ZAWODOWEJ, NSR

2016-02-02 09:57:57
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2031 w Lipowcu
więcej >>>

* * *
2016-02-02 09:41:59
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2039 w Lidzbarku Warmińskim
więcej >>>

* * *
2016-02-08 10:15:55
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 1907 w Opolu
więcej >>>

* * *
2016-02-08 10:07:14
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
więcej >>>

* * *
2016-01-29 12:22:28
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2568 w Węgorzewie
więcej >>>

* * *


Więcej ogłoszeń


W Y D A R Z E N I A

2016-02-02 11:35:17
ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE LIDZBARSKIM
W dniu 02 lutego 2016 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku, w Powiecie Lidzbarskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która trwać będzie do 19 lutego 2016 roku.
więcej >>>

* * *
2016-01-28 11:29:52
SZKOLENIE Z ZASAD ZAKŁADANIA EWIDENCJI WOJSKOWEJ W TRAKCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W czwartek 28 stycznia 2016 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się szkolenie organizowane przez kadrę i pracowników Wydziału Rekrutacji z zakresu zasad zakładania ewidencji wojskowej w trakcie kwalifikacji wojskowej.
więcej >>>

* * *
2015-12-29 14:41:06
WRĘCZENIE KART PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO
Żołnierze rezerwy, po ukończeniu szkolenie w III Turnusie służby przygotowawczej, zostali żołnierzami NSR.
więcej >>>

* * *
2015-12-24 14:37:48
POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W trakcie realizacji zadań w zakresie powołania ochotników na szkolenie w służby przygotowawczej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim pamiętamy o szerokim gronie kobiet zgłaszających akces ochotniczego odbycia tego szkolenia.
więcej >>>

* * *


Więcej wydarzeńePUAP
Prześlij pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wykorzystaniem platformy ePUAP

Więcej o platformie ePUAP w zakładce ePUAP

licznik odwiedzin stron