Strona Główna BIP Strona Główna
 
Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim

Życzenia z okazji Dnia WeteranaŻyczenia z okazji Dnia Weterana


Targi Pro Defense

O G Ł O S Z E N I A I K O M U N I K A T Y

UWAGA !!!

Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi wstępne kwalifikowanie na kolejne turnusy służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na miesiąc wrzesień 2016 r.

Kliknij by uzyskać więcej informacji.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim zaprasza organizacje proobronne oraz paramilitarne z terenu starostw powiatowych lidzbarskiego, bartoszyckiego oraz kętrzyńskiego do współpracy w zakresie promocji obronności.
Jednocześnie zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim wszystkie osoby zainteresowane ochotniczym pełnieniem służby wojskowej w ramach nowo tworzonych jednostek obrony terytorialnej.
Do kontaktów roboczych z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim w ramach promocji obronności wyznaczony jest Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz PETKA, tel. 261317463.


CYWILU ZOSTAŃ KOMANDOSEM
Osoby ze środowiska cywilnego mogą dostać się na szkolenie w elitarnej Jednostce Komandosów.
więcej >>>

* * *

ZMIANY W WYSOKOŚCI LIMITÓW FINANSOWYCH NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
W związku ze zmianą stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych z dniem 01.01.2016 r. zmianie ulegają również wysokości limitów finansowych dotyczące przekwalifkowania zawodowego osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej:
więcej >>>

* * *
UTWORZENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY, KTÓRZY ZOSTANĄ POWOŁANI NA ĆWICZENIE MOBILIZACYJNE W 1 OREL
W Jednostce Wojskowej nr 3411 w Grójcu został zorganizowany punkt informacyjny, w którym rzecznik prasowy, pod nr. tel. 261-513-561, udzielać będzie informacji żołnierzom rezerwy, którzy zostaną powołani na ćwiczenie mobilizacyjne w 1 Ośrodku Radioelektronicznym ...
więcej >>>

* * *
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017
więcej >>>

* * *
VADEMECUM REZERWISTY
W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.
więcej >>>

* * *
2016-05-16 10:19:23
Dni otwartych koszar w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej
więcej >>>

* * *
2016-05-04 10:54:06
Nabór do Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
więcej >>>

* * *
2016-03-16 11:09:34
Limity miejsc na studia wojskowe na rok akademicki 2016/2017
więcej >>>

* * *
2015-10-19 13:43:16
Ustalenie warunków naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 roku.
więcej >>>

* * *
2014-06-24 10:55:46
Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego
więcej >>>

* * *WOLNE STANOWISKA W SŁUŻBIE ZAWODOWEJ, NSR

2016-05-16 11:37:57
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2031 w Lipowcu
więcej >>>

* * *
2016-05-13 13:41:07
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych Brygady Wsparcia Dowodzenia
więcej >>>

* * *
2016-04-07 10:41:59
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2039 w Lidzbarku Warmińskim
więcej >>>

* * *
2016-04-07 10:40:24
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2980 w Braniewie
więcej >>>

* * *
2016-04-07 08:11:48
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP
więcej >>>

* * *
2016-02-17 14:26:41
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3797 w Giżycku
więcej >>>

* * *


Więcej ogłoszeń


W Y D A R Z E N I A

2016-03-21 14:44:28
WRĘCZENIE KART PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO
06 maja 2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Mariusz Witkowski wręczył żołnierzom rezerwy, którzy zawarli kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR karty przydziału kryzysowego.
więcej >>>

* * *
2016-05-03 14:59:24
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Uroczystości związane z obchodami 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.
więcej >>>

* * *
2016-04-26 15:20:27
DNI OTWARTE W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACYJNYM
26 kwietnia 2016 roku na zaproszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie przedstawiciele z WKU w Lidzbarku Warmińskim wzięli udział w Dniu Otwartym.
więcej >>>

* * *
2016-04-14 14:02:50
POWOŁANIA NA II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 ROKU
W dniach 11 – 14 kwietnia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień funkcjonowała Komisja Rekrutacyjna do służby przygotowawczej.
więcej >>>

* * *
2016-04-12 09:39:46
ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
10 kwietnia w Lidzbarku Warmińskim odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 6 rocznicy tragedii lotniczej pod Smoleńskiem.
więcej >>>

* * *
2016-04-08 14:26:12
LIDZBARSKIE TARGI PRACY I EDUKACJI
8 kwietnia 2016 odbyła się kolejna edycja Lidzbarskich Targów Pracy i Edukacji.
więcej >>>

* * *


Więcej wydarzeńePUAP
Prześlij pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wykorzystaniem platformy ePUAP

Więcej o platformie ePUAP w zakładce ePUAP

licznik odwiedzin stron